S.C. Afterschool.Firstchapter S.R.L., cu sediul in Cluj – Napoca, str. Ploiesti, nr. 11 etaj 12, („Societatea” sau „Noi”), în calitate de operator de date cu caracter personal, dorim să vă informăm cu privire la principalele aspecte privind modul în care prelucrăm datele copilului Dvs. cu caracter personal în contextul activităților desfășurate în cadrul programului ”After School”.

I. Scopul prelucrării datelor

În cele ce urmează vă vom informa cu privire la scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și cu privire la temeiul legal pentru prelucrarea datelor.

 • Asigurarea unui cadru propice copiilor înscriși la programele noastre, drept pentru care Societatea prelucrează datele privind starea de sănătate ale copilului (temeiul juridic: consimtamant);
 • Indeplinirea tuturor obligatiilor asumate prin prevederile contractuale, precum și implementarea măsurilor de securitate tehnice (prin camere de supraveghere) și organizatorice adecvate pentru asigurarea siguranței persoanelor aflate în incinta sediului (temeiul juridic: contract și interes legitim);

II. Cui dezvăluim datele?

 • partenerilor contractuali ai Societății, implicați în organizarea activităților desfășurate de Noi, sau în cazul în care este impusă de prevederi legale, avocaților desemnați să acorde asistență Societății. Societatea asigura confidentialitatea datelor.

III. Cât timp păstrăm datele?

 • Păstrăm datele dvs. cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor.
 • În general, datele furnizate de către Dvs. sunt păstrate atât timp cât nu se revocă consimțământul dat, dar in nici un caz mai mult decat 3 ani de la data semnarii prezentului formular.

IV. Drepturile d-voastra

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal solicitand acest lucru printr-un email trimis la adresa office@firstchapter.ro și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor 
 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat in vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR

V. Acordul pentru prelucrarea datelor:

Nume:
Prenume:
Numele si prenumele copilului:
Varsta copilului:
Nr. Telefon*:
E-mail*:

  *opțional

Ințeleg și declar că sunt de acord ca datele personale ale copilului meu să fie prelucrate:

 • pentru a îndeplini toate obligațiile de diligență pe care Societatea își asumă în cadrul activităților organizate
 • pentru a promova activitatea desfășurată de către Societate prin rețelele de socializare precum și pe alte canale de comunicare